5 – 10 cm đã được loại bỏ khỏi vòng eo của bạn

Cuối cùng, bạn có thể mặc tất cả các kiểu quần áo mà bạn thật sự muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *