Amelia đã đốt cháy gần hơn 2kg trong vòng 7 Ngày!

Chúng tôi có buổi gặp mặt, tụ họp các thành viên họ hàng trong gia đình lớn và tôi chợt nhận ra rằng điều đó khiến tôi sợ hãi và căng thẳng. Tôi vừa trải qua thời gian thật sự khó khăn, tôi đã tăng hơn 13kg trong vòng một năm. Tôi không muốn đi đến đó bởi vì tôi không biết mọi người sẽ nhìn và nghĩ gì về mình.

Sau khi bắt đầu áp dụng kế hoạch Giảm cân trong hai tuần, tôi đã giảm được hơn 2kg trong tuần đầu tiên và điều đó vẫn tiếp tục diễn ra. Cho đến cuối tháng, tôi đã hoàn toàn thay đổi được toàn bộ thói quen và chế độ ăn uống lười biếng trong cả một năm. Tôi vẫn tiếp giảm cân vài tuần sau đó và tôi không thể đợi cho đến Giáng Sinh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *