về tác giả Mike Diet

Một tí chuyện riêng tư của tôi, đã có lần khách hàng tới và trả những 100 đô la mỗi giờ chỉ để nhận được lời tư vấn tốt nhất cũng như mẹo và kỹ thuật tốt nhất cho việc giảm cân … nhưng tôi cung cấp cho bạn những phương pháp hiệu quả nhất trong cẩm nang rất dễ thực hiện này và chính việc chia sẻ này còn thấp hơn số tiền hàng giờ tôi nhận được là 100 đô la! Bởi vì tôi không muốn giá cả tiền bạc ảnh hưởng đến việc giảm cân của bạn và cụ thể là gần 7kg mỡ thừa cơ thể trong 14 ngày tới, Tôi đã giảm thiểu nỗi lo lắng của bạn bằng việc cắt giảm khoản đầu tư của bạn trong kế hoạch Giảm cân trong 2 tuần từ 97 đô la xuống mức thấp nhất và chỉ còn 37 đô la!

Bạn hãy nhớ rằng chi phí cho 37$ là thấp hơn giá của hầu hết các thành viên phòng tập thể dục hàng tháng, hoặc thậm chí một lần tập với huấn luyện viên cá nhân … và cả hai đều không hứa sẽ trả lại tiền của bạn nếu bạn không đạt được kết quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *